O NAS NASZ CEL NASZ ZESPÓŁ DLA TŁUMACZY NASI KLIENCI SZKOŁA JĘZYKA ROSYJSKIEGO
TŁUMACZENIA
PISEMNE
TŁUMACZENIA
USTNE
TŁUMACZENIA
UWIERZYTELNIONE
SZKOLENIA
DLA TŁUMACZY
ZŁÓŻ ZLECENIE KONTAKT


NOWOŚĆ: SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA TŁUMACZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

W zawodzie tłumacza kluczem do sukcesu jest nieustanne dokształcanie się, pogłębianie wiedzy i szlifowanie warsztatu tłumaczeniowego. Ponieważ specjalnością naszego Biura jest język rosyjski, a przez lata pracy zgromadziliśmy wokół siebie najlepszych profesjonalistów pracujących z tym językiem, od 2013 roku rozpoczynamy cykl szkoleń branżowych adresowanych do tłumaczy języka rosyjskiego.

Dla kogo przeznaczone są nasze szkolenia?
       Dla tłumaczy pisemnych, ustnych i przysięgłych języka rosyjskiego pracujących w zawodzie oraz absolwentów wydziałów rusycystyki i lingwistyki stosowanej o specjalności tłumaczeniowej, jak również dla osób zawodowo zainteresowanych tematami naszych szkoleń.

Gdzie odbywają się szkolenia?
       Szkolenia organizujemy w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 4/4, w salach naszej szkoły języka rosyjskiego Samowar.
       Maksymalna ilość uczestników: 15 osób

Ile kosztuje udział w szkoleniu?
       Koszt każdego szkolenia jest podany w jego opisie. Można zapisać się na kilka szkoleń naraz, lub tylko na wybrane. Cena każdego szkolenia obejmuje materiały, mały poczęstunek oraz certyfikat uczestnictwa.

Odwołanie szkoleń
       Gwarantujemy zwrot wpłaconych pieniędzy w przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, jak również w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych. O odwołaniu szkolenia poinformujemy uczestników na 3 dni kalendarzowe przed wyznaczoną datą szkolenia drogą mailową lub telefoniczną.

Jak zapisać się na szkolenie?
       Warunkiem zapisu jest zgłoszenie chęci udziału wysłane pod adresem szkolenia@wolfox.pl ze wskazaniem wybranej daty szkolenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu na konto:
       WOLFOX s.c.
       mBank S.A. Bankowość Detaliczna
       Konto w PLN: 37 1140 2017 0000 4802 1226 6989
       Wystawiamy faktury VAT.

Uwaga! Zapisy na szkolenia kończą się w terminie wyznaczonym w opisie każdego szkolenia. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu przed tym terminem, opłata jest zwracana w pełnej wysokości. W przypadku rezygnacji po upływie tej daty, opłata nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji o szkoleniach udzielamy telefonicznie pod nr (22) 628-00-10 lub mailowo: szkolenia@wolfox.pl


Dzień dobry!

Zaczynamy nowy sezon szkoleń stacjonarnych dla tłumaczy j. rosyjskiego w Warszawie. Zapraszamy na najbliższe szkolenie:

Tłumaczenie kart charakterystyki.
            Termin: 2 kwietnia (sobota), w godz. 10-16

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu rosyjskich oraz europejskich aktów prawnych oraz obowiązującej terminologii, niezbędnych do prawidłowego wykonania tłumaczenia kart charakterystyki z języka polskiego na rosyjski. Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej omówione zostaną europejskie rozporządzenia oraz rosyjskie akty prawne i normy dotyczące zasad sporządzania kart charakterystyki, zawierające podstawową terminologię stosowaną przy sporządzaniu takich kart. Cześć praktyczna obejmuje m.in. bardzo szczegółową analizę tłumaczenia poszczególnych sekcji przykładowej karty charakterystyki z języka polskiego na rosyjski.

Koszt każdego szkolenia 350 zł. brutto. Koszt obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie oraz poczęstunek.

Prowadząca: Anastazja Brzezińska – ekspert w dziedzinie zarządzania jakością, certyfikacji wyrobów na rynkach wschodnich oraz ustawodawstwa Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu w zakresie obrotu substancjami chemicznymi. Uczestniczka dorocznych Konferencji Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw nt. Ustawodawstwa w zakresie substancji chemicznych. Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego, tłumacz techniczny NOT, doświadczony trener.

Serdecznie zapraszamy!
       Bliższe informacje i zapisy pod adresem: szkolenia@wolfox.pl


Pozostałe szkolenia:

1. Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych – wybrana terminologia stosowana w Unii Europejskiej i Rosji

Grupa docelowa: tłumacze języka rosyjskiego, studenci i absolwenci rusycystyki oraz kierunków tłumaczeniowych z kombinacją język rosyjski - język polski; pracownicy firm eksportujących wyroby na rynek rosyjski z biegłą znajomością języka rosyjskiego.

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej terminologii z zakresu rosyjskich oraz europejskich aktów prawnych, niezbędnej do prawidłowego wykonania tłumaczenia na język rosyjski dokumentów, używanych przez firmy farmaceutyczne w procesie rejestracji leków na rynkach wschodnich. W części praktycznej szkolenia zostanie omówiona terminologia związana z tłumaczeniem z języka polskiego na język rosyjski m.in. następujących dokumentów:

 • Zezwolenie na wytwarzanie
 • Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
 • Wprowadzenie zmian do pozwolenia
 • Certyfikat GMP.
 • Certyfikat produktu farmaceutycznego


2. Tłumaczenie kart charakterystyki

Grupa docelowa: tłumacze języka rosyjskiego, studenci i absolwenci rusycystyki oraz kierunków tłumaczeniowych z kombinacją język rosyjski - język polski; pracownicy firm eksportujących wyroby na rynek rosyjski z biegłą znajomością języka rosyjskiego.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu rosyjskich oraz europejskich aktów prawnych oraz obowiązującej terminologii, niezbędnych do prawidłowego wykonania tłumaczenia kart charakterystyki z języka polskiego na rosyjski.

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej:

 • W części teoretycznej omówione zostaną europejskie rozporządzenia oraz rosyjskie akty prawne i normy dotyczące zasad sporządzania kart charakterystyki, zawierające podstawową terminologię stosowaną przy sporządzaniu takich kart.
 • Cześć praktyczna obejmuje m.in. bardzo szczegółową analizę tłumaczenia poszczególnych sekcji przykładowej karty charakterystyki z języka polskiego na rosyjski.


3. Terminologia z zakresu dopuszczenia do obrotu wyrobów medycznych

Grupa docelowa: tłumacze języka rosyjskiego, studenci i absolwenci rusycystyki oraz kierunków tłumaczeniowych z kombinacją język rosyjski - język polski; pracownicy firm eksportujących wyroby na rynek rosyjski z biegłą znajomością języka rosyjskiego.

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej terminologii z zakresu rosyjskich oraz europejskich aktów prawnych, niezbędnej do prawidłowego wykonania tłumaczenia na język rosyjski dokumentów, używanych przez firmy produkujące wyroby medyczne w procesie rejestracji wyrobów na rynkach wschodnich. W trakcie szkolenia zostanie omówiona terminologia związana z tłumaczeniem z języka polskiego na język rosyjski następujących dokumentów:

 • Certyfikaty dotyczące wytwarzania wyrobów medycznych
 • Certyfikat WE dla wyrobów medycznych
 • Aprobata (dyrektywa 98/79/ЕС)
 • Deklaracje zgodności
 • Świadectwo wolnej sprzedaży


4. Tłumaczenie dokumentów poświadczających bezpieczeństwo i jakość wyrobów/systemów

Grupa docelowa: tłumacze języka rosyjskiego, studenci i absolwenci rusycystyki oraz kierunków tłumaczeniowych z kombinacją język rosyjski - język polski; pracownicy firm eksportujących wyroby na rynek rosyjski z biegłą znajomością języka rosyjskiego.

Celem szkolenia jest przyswojenie przez uczestników podstawowej terminologii z dziedziny zarządzania jakością, europejskich dyrektyw bezpieczeństwa technicznego oraz oceny zgodności wyrobów, która ułatwi tłumaczenie dokumentów z tych dziedzin. W części praktycznej zostanie omówiona terminologia związana z tłumaczeniem z języka polskiego na język rosyjski i z rosyjskiego na polski takich dokumentów, jak:

 • Certyfikaty ISO
 • Certyfikaty zgodności
 • Deklaracje zgodności
 • Certyfikaty higieny
 • Świadectwa uznania
 • Aprobaty techniczne
 • Protokoły badań


5. Odpisy z KRS/выписки из реестров

Grupa docelowa: tłumacze języka rosyjskiego, studenci i absolwenci rusycystyki oraz kierunków tłumaczeniowych z kombinacją język rosyjski - język polski; pracownicy firm eksportujących wyroby na rynek rosyjski z biegłą znajomością języka rosyjskiego.

Szkolenie poświęcone jest tłumaczeniu następujących dokumentów z języka polskiego na rosyjski:

 1. Odpis aktualny z KRS (spółka akcyjna, spółka z o.o., spółka komandytowa)
 2. Odpis zupełny z KRS (na przykładzie spółki akcyjnej)
 3. Wniosek o zmianę danych w KRS
 4. Wypis z CEIDG

oraz z języka rosyjskiego na polski:

 1. Выписка из Единого госреестра юр. лиц РФ
 2. Выписка из Единого госреестра инд. предпринимателей РФ
 3. Выписка из Единого госреестра юр. лиц РБ
 4. Внесение изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП


6. Tłumaczenie kart charakterystyki

Grupa docelowa: tłumacze języka rosyjskiego, studenci i absolwenci rusycystyki oraz kierunków tłumaczeniowych z kombinacją język rosyjski - język polski; pracownicy firm eksportujących wyroby na rynek rosyjski z biegłą znajomością języka rosyjskiego.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu rosyjskich oraz europejskich aktów prawnych oraz obowiązującej terminologii, niezbędnych do prawidłowego wykonania tłumaczenia kart charakterystyki z języka polskiego na rosyjski.

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej:

 • W części teoretycznej omówione zostaną europejskie rozporządzenia oraz rosyjskie akty prawne i normy dotyczące zasad sporządzania kart charakterystyki, zawierające podstawową terminologię stosowaną przy sporządzaniu takich kart.
 • Cześć praktyczna obejmuje bardzo szczegółową analizę tłumaczenia poszczególnych sekcji przykładowej karty charakterystyki z języka polskiego na rosyjski.

Prowadząca: Anastazja Brzezińska – ekspert w dziedzinie zarządzania jakością oraz certyfikacji wyrobów na rynkach wschodnich, absolwentka Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej; tłumacz przysięgły języka rosyjskiego, tłumacz techniczny NOT, doświadczony trener.


Jeżeli jeszcze się wahasz, czy warto skorzystać z naszych szkoleń, przeczytaj opinie uczestników o szkoleniu „Terminologia z zakresu rejestracji leków/wyrobów medycznych” które odbyło się 16 kwietnia 2013 r.:

W czasie szkolenia przedstawiono obszerny zakres materiału, przytoczono podstawy prawne, informacje związane z odmiennością instytucji w krajach posługujących się językiem rosyjskim. Duże zainteresowanie wzbudziły wskazówki praktyczne dotyczące pracy nad tłumaczeniem. Na szczególne podkreślenie zasługuje forma i treść udostępnionych materiałów, zarówno w formie papierowej, jak i na CD, w tym niespotykane na znanych mi szkoleniach przykładowe wzory dokumentów, ich tłumaczenia oraz odpowiedniki występujące w drugim języku. Dodatkowo szkolenie zostało uzupełnione materiałami, dotyczącymi poruszanych słuchaczy bardziej szczegółowych kwestii.
                                                                                                                                                                   Zofia Mangel

Szkolenie bardzo jakościowe pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Materiały szkoleniowe dla uczestników opracowane skrupulatnie, a sposób ich prezentacji był uporządkowany i przyjazny dla słuchacza. Dzięki szkoleniu poszerzyłam swoją wiedzę nie tylko pod względem teoretycznym, ale również praktycznym. Atmosfera na szkoleniu była wspaniała, a prowadząca bardzo chętnie udzielała wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień. Bardzo polecam!
                                                                                                                                                             Wypowiedź anonimowa

Szkolenie to w moim odczuciu było na bardzo wysokim poziomie, i z czystym sumieniem mogę go polecić każdemu, kto poważnie myśli o tym zawodzie. Dzięki udziałowi w tym szkoleniu dowiedziałem się bardzo dużo nowych dla mnie rzeczy o certyfikacji wyrobów medycznych na rynki wschodnie, dostałem również bezcenne i obszerne materiały szkoleniowe, których nigdzie indziej nie znajdę. Szczerze polecam,
                                                                                                                                                                   Marcin Bartyzel

„Tłumaczenie kart charakterystyki” które odbyło się 15 czerwca 2013 r.:

Polecam z całą odpowiedzialnością szkolenia przeprowadzane przez Grupę Wolfox. Osoby prowadzące są w pełni przygotowane i są profesjonalistami w swojej dziedzinie. Zaspokoją ciekawość najbardziej wymagających i dociekliwych osób, odpowiadając bardzo rzetelnie i wyczerpująco na każde zadane pytanie.
                                                                                                                                                                  Jolanta Lesisz

Szkolenie przebiegło w miłej atmosferze. Obszerną wiedzę przekazaną przez specjalistę, Panią Anastazję Brzezińską, wykorzystam w swojej codziennej pracy. Opracowane materiały zawierają dużo przydatnych informacji. Wszystko zostało przedstawione w sposób rzeczowy oraz zrozumiały dla odbiorcy.
                                                                                                                                                              Katarzyna Sułkowska